• NASZA Ginekologia 2016
  OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUKOWY
  7 i 8 października
  Centrum MT Polska
  ul. Marsa 56c Hala A

Ogólnopolski Kongres Naukowy „Nasza Ginekologia 2016”
7 i 8 października w Warszawie!


Komitet naukowy

 

Kierownik naukowy Kongresu:

 • prof. CMKP dr hab. n. med. Romuald Dębski

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Joanna Dangel
 • prof. dr hab. Krzysztof Preis
 • prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
 • prof. dr hab. Mariusz Bidziński
 • prof. dr hab. Mariusz Zimmer
 • prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
 • prof. dr hab. Robert Spaczyński
 • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
 • prof. dr hab. Tomasz Paszkowski
 • prof. dr hab. Tomasz Pieńkowski
 • prof. dr hab. Violetta Skrzypulec – Plinta
 • dr hab. Agnieszka Drosdzol Cop
 • dr hab. Jacek Tomaszewski
 • dr hab. Małgorzata Świątkowska – Freund
 • dr n. med. A. Włodarczak
 • dr n. med. A. Zawadzka
 • dr n. med. K. Kapczuk
 • dr n. med. Maciej Postolski
 • dr n. med. Małgorzata Gietka
 • dr n. med. Marcin Woźniewicz
 • dr n. med. Marzena Dębska
 • dr n. med. Sławomir Mazur

 


Program Konferencji

 


PIĄTEK - 7.10.2016

07:30 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:05 Rozpoczęcie Kongresu, powitanie uczestników – prof. R. Dębski 
09:05 – 09:40 Najczęstsze błędy w oddziale patologii ciąży – prof. R. Dębski 
09:40 – 10:10 Pelvic Floor – Sonografia: nowy rodzaj ultrasonografii uroginekologicznej – dr hab. J. Kociszewski 
10:10 – 10:30 Z historii piękna kobiecego ciała, część pierwsza – prof. T. Paszkowki 

 

Sesja I Niepłodność
Prowadzący Sesję: prof. R. Dębski, prof. L. Pawelczyk

10:30 – 10:50 Mnożenie zarodków - miejsce w leczeniu niepłodności - prof. Sł. Wołczyński
10:50 – 11:10 Prawne i etyczne aspekty leczenia niepłodności - prof. L. Pawelczyk 
11:10 – 11:30 Letrozol - indukcje jajeczkowania - prof. R. Spaczyński 
11:30 – 11:50 Algorytmy postępowania w endometriozie prof. L. Pawelczyk - Grant edukacyjny BAYER
11:50 – 12:00 Dyskusja

12:00 – 13:00 Lunch

 

Sesja II Onkologia
Prowadzący Sesję: prof. R. Dębski, prof. T. Pieńkowski

13:00 – 13:20 Metody obrazowe raka piersi - dr M. Postolski
13:20 – 13:40 Epidemiologia raka piersi - prof. M. Bidziński
13:40 – 14:00 Czy w Polsce ginekolog powinien operować raka piersi? - dr Sł. Mazur
14:00 – 14:20 Leczenie uzupełniające - prof. T. Pieńkowski
14:20 – 14:40 Antykoncepcja transdermalna – prof. A. Olejek 
14:40 – 15:00 Z historii piękna kobiecego ciała, część druga – prof. T. Paszkowski 
15:00 – 15:10 Dyskusja

15:10 – 15:40 Przerwa na kawę 

 

Sesja III Ginekologia Dziecięca
Prowadzący Sesję: prof. R. Dębski, prof. V. Skrzypulec–Plinta

15:40 – 16:00 Choroby sromu - dr A. Zawadzka
16:00 – 16:20 Krwotoczne miesiączki u dziewcząt. Leczyć czy nie? - dr hab. A. Drosdzol Cop
16:20 – 16:40 Pierwotny brak miesiączki - dr hab. A. Torres
16:40 – 17:00 Ostry ból brzucha w ginekologii dziecięcej - dr K. Kapczuk
17:00 – 17:20 10 lat szczepień przeciwko HPV w Polsce - dlaczego się nie powiodło? Debata – prof. T. Paszkowski oraz dr hab. E. Kuchar
17:20 – 17:30 Dyskusja

 

Sesja IV Varia
Prowadzący Sesję: prof. R. Dębski

17:30 – 17:50 Terapia DCI+MIO w leczeniu PCOS prof. A. Jakimiuk
17:50 – 18:10 Menopauzalny zespół urogenitalny - przyczyny porażek ginekologa - prof. T. Paszkowski
18:10 – 18:30 Nowoczesna HTM  - prof. V. Skrzypulec–Plinta 
18:30 – 18:50 Heparynoterapia w perinatologii prof. K. Preis 
18:50 – 19:00 Dyskusja

19:00 – 19:10 Zakończenie pierwszego dnia obrad 
20:30 – 23:00 Kolacja (w Restauracji IMPERIA, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa)


Sobota - 8.10.2016

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:10 Rozpoczęcie drugiego dnia Kongresu – prof. R. Dębski
09:10 – 09:30 Prewencja porodu przedwczesnego w świetle najnowszych publikacji – co z progesteronem? – prof. T. Paszkowski
09:30 – 09:50 Życie zgodne z naturą - Dorota Wellman

 

Sesja V Diagnostyka i terapia prenatalna 
Prowadzący Sesję: prof. R. Dębski, prof. J. Dangel

09:50 – 10:10 Zaburzenia rytmu serca płodu - prof. J. Dangel
10:10 – 10:30 Terapia uropatii zaporowej – dr M. Dębska
10:30 – 10:50 TAPS – dr hab. M. Świątkowska-Freund
10:50 – 11:10 Wolne płodowe DNA prof. R. Dębski
11:10 – 11:30 Wewnątrzmaciczne leczenie patologii układu oddechowego płodu – prof. M. Wielgoś
11:30 – 11:50 Pacjentka ciężarna z niedoborem żelaza. Leczenie czy suplementacja – dr J. Woroń - Grant edukacyjny PIERRE FABRE
11:50 – 12:00 Dyskusja

12:00 – 13:00 Lunch

 

Sesja VI Stany nagłe w położnictwie 
Prowadzący Sesję: prof. R. Dębski, dr M. Gietka

13:00 – 13:20 Poród w przypadku łożyska wrośniętego w bliznę po cięciu cesarskim - prof. R. Dębski
13:20 – 13:40 Przełom tarczycowy w ciąży - dr M. Gietka
13:40 – 14:00 Terapia nadciśnienia w połogu – dr M. Woźniewicz
14:00 – 14:20 Defektywne gojenie rany – dr hab. J. Tomaszewski
14:20 – 14:30 Dyskusja

 

Sesja VII Trudne a ciekawe przepadki kliniczne
Prowadzący Sesję: prof. R. Dębski, prof. M. Zimmer

14:30 – 15:30 Postępowanie u ciężarnej z ekstremalną otyłością - dr A. Zimmer 
14:50 – 15:10 Ciąża u kobiety po operacji odtwórczej pochwy z defektem układu moczowo - płciowego - dr K. Pilecka
15:10 – 15:30 Leczenie wrodzonej niedoczynności tarczycy u płodu - dr M. Dębska 
15:30 – 15:50 Guz jelita u płodu - dr P. Kretowicz 
15:50 – 15:55 Dyskusja

15:55 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie Kongresu


* program Kongresu oraz tytuły sesji i poszczególnych wykładów mogą ulec zmianie

"Nasza Ginekologia 2016"
7 i 8 Października


Centrum MT Polska
ul. Marsa 56c
Hala A

Ogólnopolski Kongres Naukowy
"Nasza Ginekologia 2016"
To autorski projekt edukacyjny pod patronatem merytorycznym kierownika
II Kliniki Położnictwa i Ginekologii
w Warszawie

II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, Warszawa;

prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski

Organizator konferencji:

Sponsorzy:


Kontakt
© 2017. « G-PHARMA Consulting